bloglovin

Sprid budskapet...

2012-05-15 | 23:12:41
1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.


Någon gång i livet drabbas vi alla av cancer - på ett eller annat sätt. En tredjedel av oss insjuknar förr eller senare, men många fler berörs. För bredvid varje cancersjuk person finns familj och vänner, vars liv vänds upp och ner. Men det går att besegra cancer - tillsammans! Med mer pengar kan Cancerfonden se till att färre drabbas och fler blir friska. Allra störst nytta gör du som månadsgivare. Då bidrar du långsiktigt till den främsta cancerforskningen samtidigt som Cancerfondens administrativa kostnader minskar.


Bli månadsgivare här 
Om Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med visionen att cancer ska besegras. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. Cancerfonden arbetar med forskningsfinansiering, opinionsbildning samt kunskapsspridning och är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Fakta om Cancerfonden

 • Cancerfonden bildades 1951 och firar 60-årsjubileum 2011.
 • Morri Nidén och Ebba Andersson lade grunden till Cancerfonden. De hade båda drabbats av cancer och överlevt.
 • Under 60 år har Cancerfonden samlat in 7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder kronor till svensk cancerforskning.
 • Cancerfondens vision är att cancer ska besegras.
 • Det övergripande målet är att färre ska drabbas och fler ska överleva i cancer.
 • Cancerfondens ändamål är forskningsfinansiering samt opinion och kunskapsspridning.
 • Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning.
 • 2012 avsätts 391 miljoner kronor till svensk cancerforskning.
 • 17,6 procent av insamlade medel gick till kostnader för insamling och administration år 2009 (senaste siffrorna från Svensk insamlingskontroll).
 • Cancerfonden får inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Kort historik om Cancerfonden

1951 grundades Cancerfonden på initiativ av två privatpersoner: herrekiperingsdirektören Morri Nidén och hemmafrun Ebba Andersson. De kände inte varandra men hade en sak gemensamt – båda hade haft cancer och blivit botade.

Genom sina cancersjukdomar hade Morri Nidén och Ebba Andersson kommit i kontakt med cancerforskare och visste att många fler skulle kunna överleva om det forskades mer. Lösningen var insamlingar och en organisation som kunde slussa pengar till forskarna.

Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande grundades den 20 juni år 1951. 1982 bytte organisationen namn till Cancerfonden.

Framsteg inom cancerforskningen

Sedan 1951 har överlevnaden i cancersjukdomar fördubblats. I dag är den relativa femårsöverlevnaden för alla cancerdiagnoser sammantaget cirka 67 procent. Den relativa tioårsöverlevnaden är nästan 60 procent.

Främsta orsakerna till den ökade överlevnaden är nya och förbättrade diagnos- och behandlingsmetoder samt preventionsinsatser som underlättar tidig upptäckt av cancer.

Fakta om cancer

 • Varje år ställs cirka 54 000 cancerdiagnoser i Sverige.
 • I Sverige lever idag cirka 400 000 personer som har eller har haft cancer.
 • Cancer är den näst största dödsorsaken i Sverige.
 • Ungefär var tredje person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att drabbas av cancer.
 • Av dem som drabbas av cancer i Sverige idag överlever cirka 60 procent, siffran varierar dock mellan de olika cancerformerna.
 • Överlevnaden ökar hela tiden tack vare nya och förbättrade diagnos- och behandlingsmetoder samt preventionsinsatser som underlättar tidig upptäckt av cancer.
 • Ungefär två tredjedelar av dem som drabbas av cancer är över 65 år, risken för att drabbas ökar med stigande ålder.
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

RSS 2.0